RT ยอดนิยม : เราชอบเดือนธันวาคม… @topazine


เราชอบเดือนธันวาคม รู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุข แม้ว่าตอนนั้นจะหดหู่ขนาดไหน แต่บรรยากาศรอบๆ มันก็รุมเร้าให้เราสุขไปด้วย 

.. @topazine

 

ที่มา : thaitoprt.com