อยากรวยต้องอ่านนี่คาถามหาเฮง สวดแล้วดีสวดแล้วเฮง!


วันนี้เอาใจชาว MoohunDesign ที่ชอบสวดมนต์ ท่องคาถาเป็นพิเศษ เพราะเรามีบทสวดคาถาขอโชคลาภ ร่ำรวยทรัพย์ มากมายมาให้เลือกสวดกันค่ะ

คาถามหาเฮง

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ให้เลือกค่ะ

1.ก่อนเสี่ยงโชค

เอาไว้สวดหรือท่องก่อนออกเดินทางไปเสี่ยงโชค ก่อนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซื้อล็อตเตอรี่

2.สวดประจำ

ส่วนใหญ่จะเป็นวันละครั้ง ไว้สวดเพื่อสั่งสมโชคให้คงอยู่กับตัวเรา

3.เวลาไหนก็ได้

สวดได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จะตอนเล่นอยู่ ก่อนเล่น ระหว่างเดินทาง ตอนไหนก็ได้

โดยหลักในการท่องคาถาหรือบทสวดต่างๆนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือ เราจะต้องมีสมาธิ มีใจที่ตั้งมั่น หรือมีความเชื่อความศรัทธาภายในจิตใจเสียก่อน ถึงจะเห็นผล

 คาถามหาเฮง

เริ่มจากกลุ่มแรก สวดก่อนเดินทางหรือเสี่ยงโชค

คาถาเสี่ยงโชค

บทนี้สำคัญมาก เป็นบทของการเสี่ยงทายทุกชนิด ท่านจะทำอะไรทุกอย่างในการพนันขันต่อ ก็ให้สวดบทนี้ก่อนจึงไป หรือแม้แต่ซื้อล็อตเตอรี่ สวดก่อนแล้วหยิบขึ้น
หากใจแน่วแน่จริง จะเป็นผลแก่ตัวเอง ให้สวดถึงเจ็ดจบจึงประเสริฐ ดังนี้

ตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดเจ็บจบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง
พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง
มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง
จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง
พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง

สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง
สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง
สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง
เอเตนะ ยะเสนะ
เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาโชคลาภ

เป็นคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้
เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ
อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ
นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ
สัพพะสิเนหา จะปูชิโต
สัพพะโกรธาวินาสสันตุ
อะเสสะโตเมตตากรุณายัง
ทะยะวิสาโสปิยามะนา
โปเมสัพพะโลกัสสมิง

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

สวด 9 จบ

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ

 คาถามหาเฮง

กลุ่มที่สอง สวดเป็นประจำ

คาถามหาเศรษฐี

สวด 5 จบ, 7 จบ, 9 จบ ทุกวัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา
จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

คาถาเจริญโภคทรัพย์

สวดทุกวัน

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง
มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถารวยไม่จำกัดเวลา

สวดทุกวันเป็นการเรียกโชคลาภ ให้เข้ามาทั้งกลางวัน กลางคืน ได้ตลอดเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา
สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา
วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกทรัพย์

สวดทุกวัน

นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร
สุวัณณะมามา โภชนะมามา
วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม

พระคาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ
นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ
พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาคนจะรวย

สวด 3 จบ

เวทาสากุ กุสาทาเว
ทายะสาตะ ตะสายะทา
ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

คาถามหาลาภ เรียกลาภ

นะโมสามจบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอน 3จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขอลาภจากพระสีวลี

สวดก่อนนอน ตื่นนอน หรือก่อนออกไปทำงาน, เสี่ยงโชค

สีวลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลี จะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง วันทามิตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

คาถาบูชาความสำเร็จ

สวดจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา
นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ
ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

 คาถามหาเฮง

กลุ่มที่สาม สวดได้ตลอดเวลา

คาถาเร่งลาภ

สัมปะติจฉามิ

คาถาเรียกทรัพย์

พุทธังเป็นเงิน
ธัมมังเป็นทอง
สังฆังเป็นข้าวของ
ไหลมาเทมา

คาถาเรียกเงินเรียกทอง

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม
อันตะรายะ วินาศสันติ

คาถาเสริมดวง

ท่อง 5 จบ เสริมดวงโชคลาภ ให้มีกำลังใจอดทน

นะ สะ จะ กะ

คาถาโชคดี

สวด 9 จบ เสกเป่าลมออกไปเพื่อให้โชคดีเวลาเสี่ยงโชคต่างๆ หรือเวลาทำไพ่

อุ เย อะ เย

คาถาปัจเจกพุทธเจ้า

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด 3จบ

ก่อนนอน ตื่นนอน ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น ตั้งใจสวดเป็นประจำ
จะมีแต่สิ่งดีๆ จะเกิดทรัพย์มากมาย
เคล็ดลับให้เอาเงินมากำอยู่ในมือขณะสวดด้วย จะได้ผลเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

พุทธะ มะ อะ อุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

และนี่เป็นคาถาต่างๆ ทีเรานำมาฝากกันใครสะดวกจะสวดแบบไหนลองเลือกสวดกันดูเลยค่ะ…แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรงมงายจนเกินไป ต้องขยันทำงานสุจริตด้วย เพราะถ้าหากเอาแต่ท่องคาถาแต่ไม่ทำงานเงินก็ไม่เข้ากระเป๋านะคะ…

ขอบคุณข้อมูลจาก : FW Mail

ที่มา Sanook

10 ความเชื่อสุดเก่า (แก่) ที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ!!


ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยยืนยัน นั่งยัน นอนยันได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนจะมีมากไปกว่าบ้านเราอีกแล้ว ที่ไม่ว่าจะทำอะไร หยิบจับอะไรก็จะมีคำเตือนจากรุ่นโบราณคอยตักเตือนมาตลอด วันนี้ทางทีมงานจึงได้นำ 10 ความเชื่อที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยิน (ถูกบ่น) จากบรรดาปู่ ย่า ตา ยายทั้งหลายมาฝากกัน
10. จิ้งจกร้องทัก..
สมัยก่อนเนี่ยจิ้งจกตามบ้านจะมีเยอะกว่านี้มาก และเมื่อไหร่ที่กำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วได้ยินเสียงจิ้งจกร้อง จะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามีนัดก็ต้องยกเลิกไปเลย เพราะเค้าเชื่อว่าการที่จิ้งจกร้องทักเป็นลางร้าย ถ้าออกไปอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น..แต่จริงๆแล้วจิ้งจกมันจะร้องเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่หรอ?

ขอบคุณรูปจาก http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=47324&id=196645

9. คนที่เกิดมามีปาน
ความเชื่อนี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ ว่าคนที่เกิดมามีปานจะเคยเกิดมาแล้วในชาติก่อนๆรึเปล่า ที่ก่อนตายครอบครัว หรือคนรักได้ทำการสร้างตำหนิไว้ โดยการนำเอาปูนแดง หรือถ่าน มาป้ายตามตัวเพื่อให้เห็นได้ชัด!! เอาเป็นว่าลองไปหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ดูดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรน๊า?

ขอบคุณรูปจาก http://noolee55.blogspot.com/2012/06/blog-post_26.html

8. เสียงเรียกปริศนายามค่ำคืน
สมัยก่อน(หรือสมัยนี้) เชื่อว่าถ้ามีเสียงคนเรียกตอนกลางคืนอย่าขานรับ เพราะเป็นเสียงของดวงวิญญาณ และถ้าหากตอบรับจะเหมือนเป็นการอนุญาตให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในบ้าน บางทีก็จะเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวได้!! แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นการสอนมารยาทก็เป็นได้ เพราะการตะโกนตอบรับในสมัยนั้นถือว่าไม่สุภาพสุดๆไปเลย

ขอบคุณรูปจาก http://variety.thaiza.com

7. อย่าให้ของขวัญใครเป็นผ้าเช็ดหน้า
คงได้ยินคำเตือนนี้กันบ่อยๆ และคงไม่เคยมีใครได้รับของขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้ากันใช่มั้ยคะ? นั่นเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าหากซื้อผ้าเช็ดหน้าให้คนรัก เพื่อนสนิท จะเป็นลางไม่ดี ทำให้เกิดเหตุจากลา ร้องไห้และใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้มาเช็ดน้ำตา!! เอาจริงๆมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญกันรึเปล่าน้า เลยเชื่อกันซะสนิท

ขอบคุณรูปจาก http://www.rumruay.com/

6. มือชนกันระหว่างตักข้าว
เป็นอีกความเชื่อที่ไม่มีที่มาที่ไปเอาซะเลย กับการที่นั่งกินข้าวกันอยู่แล้วมีคนมีชนกันระหว่างเอื้อมมือไปตักอาหาร แล้วเชื่อว่าจะมีคนมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน!! จริงๆแล้วอาหารจานนั้นอาจจะอร่อยมากๆจนใครๆก็อยากจะตักทาน แต่ดันใจตรงกันตักพร้อมกันซะงั้น ไม่เห็นจะเกี่ยวกับจะมีคนมาเยี่ยมเลย..ว่ามั้ยคะ?

ขอบคุณรูปจาก http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=2918

5. ห้ามทักเด็กแรกเกิดว่าน่ารัก!!
งงกันใช่มั้ยคะว่าทำไมแต่ก่อนเค้าถึงห้ามทักแบบนี้ เพราะเชื่อกันว่าถ้าทักแบบนี้ผี สาง เทวดาทั้งหลายจะได้ยินและมาเอาชีวิตเด็กไป ดังนั้นเลยต้องทักว่า “น่าเกลียด น่าชัง” เพื่อให้เด็กปลอดภัย!? แต่ความเชื่อนี้ก็ถือว่ามาได้ไกลจริงๆค่ะ ขนาดทุกวันนี้คนยังทำตามกันอยู่เลย

ขอบคุณรูปจาก http://www.maeluke.com

4. เป็นผู้หญิงอย่านั่งขวางบันได
คนสมัยใหม่คงงงไม่น้อยว่าทำไมถึงห้ามนั่งกันล่ะ? ก็สมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าผู้หญิงนั่งขวางบันไดจะคลอดลูกยาก!! ซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นกลอุบายที่ให้เด็กผู้หญิงสมัยก่อนนั่งเรียบร้อย บนเก้าอี้มากกว่าไปนั่งแหกแข้งแหกขาขวางบันได คนจะขึ้นจะลงก็ลำบาก..ใครคิดเหมือนกันบ้างเอ่ย?

ขอบคุณรูปจาก http://kait-mjp.exteen.com/page/2

3. ตอนกลางคืนอย่ากวาดบ้านเชียว
ปัจจุบันอาจจะมีคนเชื่อเรื่องนี้อยู่ก็ได้ เพราะมันเกี่ยวกับเงินทอง!! ถ้าบ้านไหนมากวาดบ้านตอนกลางคืน เชื่อกันว่าเป็นการกวาดเงินทองที่หามาได้ในตอนเช้าออกไปหมด ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นการเตือนคนในสมัยก่อนก็ได้ เพราะแต่ก่อนไฟฟ้าก็ไม่ได้เข้าถึงแบบทุกวันนี้ อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการกวาดบ้านแบบมืดๆก็ได้

ขอบคุณรูปจาก http://rianbow.wordpress.com/2011/02/13/

2. ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน
จริงๆเราก็น่าจะรู้เหตุผลที่แท้จริงอยู่แล้วว่าทำไมผู้ใหญ่เค้าถึงห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน อาจจะไม่ใช่เพราะกลัววิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายจะไม่สงบสุขแบบที่คนโบราณเชื่อกันหรอก แต่น่าจะเป็นเพราะกลัวเราจะตัดนิ้วตัวเองต่างหาก!! ด้วยความที่แต่ก่อนไฟก็ไม่ได้มีทุกบ้าน แถมก็ไม่ได้สว่างแบบทุกวันนี้ เลยคงกลัวว่าจะเผลอไปตัดเนื้อเข้าให้ล่ะสิ

ขอบคุณรูปจาก http://imgarcade.com/1/clipping-fingernails/

1. อย่าเคาะจานข้าว
เชื่อเลยว่าข้อนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆเมื่อตอนยังเป็นเด็ก และเห็นการเคาะจาน ชามเป็นเรื่องสนุก แต่พอผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเคาะแล้วจะเป็นการเรียกผี สางทั้งหลายให้มากินข้าวเท่านั้นแหละ โต๊ะก็เงียบลงอย่างไม่ต้องสงสัย ไอ้เรื่องของผี สาง เนี่ยเราจะไม่พูดถึง แต่ที่แน่ๆผู้ใหญ่คงไม่ต้องหนวกหูเพราะเสียงเคาะพวกนั้นแน่!!

ความเชื่อสุดแปลก 25 ความเชื่อจากทั่วทุกมุมโลก


ในแต่ละประเทศมักมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อท้องถิ่น ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ศาสนา ผู้คน ยิ่งหากเพื่อนๆ คนไหนที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นต้องรู้เรื่องราว ความเชื่อที่แต่ละประเทศเขามีกัน เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงไม่ทำสิ่งนั้นๆให้โชคร้ายหรือเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา ของแบบนี้ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่เป็นดีกว่านะจ๊ะ…ทึ่ง 25 ความเชื่อสุดแปลกจากทั่วทุกมุมโลก

Argentina

ทึ่ง 25 ความเชื่อสุดแปลกจากทั่วทุกมุมโลก

เรื่องแรก ความเชื่อในประเทศ Argentina

เป็นที่เชื่อกันว่า ถ้าพูดชื่อประธานาธิบดี Carlos Menem ออกมาดังๆ จะเป็นการสาปแช่งตัวคุณเอง วิธีแก้คือ ต้องเคาะไม้ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ต้องจับหน้าอกซ้าย หรือ จับที่ลูกอัณฑะนั่นเอง

Brazil

2. ความเชื่อในประเทศ Brazil

มันจะเป็นการโชคร้าย ถ้าคุณทำกระเป๋าสตางค์ร่วงโดนพื้น เพราะจะทำให้คุณเสียเงิน

China

3. ความเชื่อในประเทศ China

เลข 4 ในประเทศจีน ไม่ว่าจะอยู่กับเลขอะไร ทั้ง 4, 14, 24 จะเป็นเลขไม่ดี เพราะการออกเสียงของ 4 คล้ายกับคำว่า “ตาย” ในภาษาจีน รวมไปถึงความเชื่อจากฝั่งตะวันตกเกี่ยวกับเลข 13,23 ทำให้การขึ้นลิฟท์ชั้นสูงๆ ในจีน อาจทำให้ใครหลายคนงงเลยทีเดียว

Denmark

4.  ความเชื่อในประเทศ Denmark

จานที่แตกจะถูกเก็บไว้ทั้งปี และรอคืนก่อนวันปีใหม่ เพื่อไปปาให้บ้านของเพื่อน หรือคนในครอบครัว เพราะเชื่อว่า ยิ่งปาใส่มาก จะได้โชคลาภมากในปีถัดไปนั่นเอง

Egypt

5. ความเชื่อในประเทศ Egypt

เป็นที่เชื่อกันว่า จะโชคร้ายอย่างแรงมากถ้าเปิดปิดกรรไกร โดยไม่ตัดอะไร และยิ่งแย่ถ้าง้างกรรไกรคาไว้ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการเอากรรไกรไว้ใต้หมอนจะช่วยรักษาอาการฝันร้ายได้

moon

6. ความเชื่อในประเทศ France

มันเชื่อว่าจะเป็นเรื่องโชคดีถ้าเหยียบขี้หมาด้วยเท้าซ้าย แต่จะโชคร้ายถ้าเหยียบด้วยเท้าขวา แต่อยากจะบอกว่า ฝรั่งเศสขี้หมาเยอะมาก!

Greece

7. ความเชื่อในประเทศ Greece

ถ้าเกิดคนสองคน พูดอย่างเดียวกันพร้อมกัน คนสองคนนั้นจะต้อง Piase Kokkino ซึ่งแปลว่า แตะของสีแดง คือทั้งคู่ต้องแตะของสีแดง ไม่เช่นนั้นการทะเลาะจะเกิดขึ้น ยกเว้น!!! ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันอีสเตอร์ คุณจะโชคดี โดยในช่วงอีสเตอร์ คุณจะเจอไข่สีแดงเต็มเมืองเลยทีเดียว

8. ความเชื่อในประเทศ Haiti

ถ้าคุณทำสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ใส่รองเท้าข้างเดียวเดิน กวาดพื้นตอนกลางคืน เดินไปมาบนเข่า กินหัวแตงโมหรือส้มโอ มันจะเป็นลางร้าย เพราะคุณกำลังจะนำพาความตายมาสู่แม่ของคุณ

India

9. ความเชื่อในประเทศ India
คุณจะไม่สามารถตัดเล็บได้ในวันอังคาร กับวันเสาร์ และตอนกลางคืน คุณจะไม่สามารถตัดผม หรือสระผมได้ในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เพราะการตัดเล็บตอนกลางคืนนั้น จะเป็นการกวาดสิ่งมีค่าออกจากบ้านในตอนกลางคืน ส่วนวันพฤหัสบดีนั้น ในอดีตจะเป็นวันหยุดทำงานของร้านตัดผม ส่วนวันเสาร์ เป็นวันของเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกันมากของชาวฮินดูโบราณนั่นเอง

Japan

 10. ความเชื่อในประเทศ Japan

เด็กๆ ถูกสอนว่า ห้ามโชว์พุงในระหว่างมีพายุผนกระหน่ำ โดยเฉพาะก่อนนอน เพราะเชื่อว่าจะไม่ปลอดภัยจาก Raijin ซึ่งเป็นเทพของสายฟ้าผ่า ที่จะมีกินพุงเด็กนั่นเอง

11. ความเชื่อในประเทศ Korea
โดยเฉพาะในเกาหลีใต้เชื่อว่า การเปิดพัดลมตอนนอนในเกาหลีใต้จะทำให้เสียชีวิต ทำให้พัดลมไฟฟ้าในเกาหลีใต้จะมีการตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

12. ความเชื่อในประเทศ Lithuania

การเป่านกหวีดในบ้านเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกปีศาจ และมันจะทำร้ายคุณเอง

13. ความเชื่อในประเทศ Malaysia

การนั่งบนหมอนในมาเลเซีย เป็นข้อห้ามมาก เพราะเชื่อว่า ถ้านั่ง ก้นจะปวดแสบ ปวดร้อน และหมอนเอาไว้นอนหัว ไม่ควรเอามานั่งทับ

 14. ความเชื่อในประเทศ Nigeria

ถ้าผู้ชายถูกตีด้วยไม้กวาด เขาจะกลายเป็นคนขาดศักยภาพทางเพศ และอวัยวะเพศจะหายไป บางคนเชื่อว่า วิธีแก้คือให้ตีกลับคนที่ตีไม่น้อยกว่า 7 ที

15. ความเชื่อในประเทศ Oman
วิธีที่ดีที่สุดในการล้างรถใหม่ คือ การเปิดเทปเสียงอัลกุรอ่านเป็นเวลา 1-2 อาทิตย์ เพื่อปัดเป่ามารร้ายออกจากรถ เพราะฉะนั้น อย่าพึ่งใจร้อนขับรถใหม่ในโอมานล่ะ!

Philippines

16. ความเชื่อในประเทศ Philippines
ดอกทานตะวัน หรือ ฝนที่ตกทั้งๆ ที่ฟ้าใส เป็นสัญญาณว่าเป็นงานแต่งงานของ tikbalang หรือม้าปีศาจนั่นเอง

Qatar

17. ความเชื่อในประเทศ Qatar
ถึงแม้ว่าที่นี่จะสอนให้เด็กเลิกเชื่อถึงเรื่องราว เหนือธรรมชาติ และสั่งห้าม แต่ก่อนหน้านี้ ที่นี่เคยมีความเชื่อว่า แมงมุม มีพลังอำนาจในการควบคุมและดับไฟใหม้บ้าน จึงไม่ควรฆ่าแมงมุม

Rwanda

18. ความเชื่อในประเทศ Rwanda

ผู้หญิงที่นี่ถูกสอนตั้งแต่เด็กๆ ว่าอย่ากินเนื้อแพะ เพราะจะทำให้หนวดเคราขึ้น!

Sweden

19. ความเชื่อในประเทศ Sweden
คุณอาจจะเห็นคนเดินเท้า เดินผ่านเส้นทางที่ไม่เหมือนกัน หรือเดินเป็นวงจรแปลกๆ เพราะทางเดินที่นี่ ฝาปิดท่อระบายน้ำ จะมีสองตัวอักษรเขียนไว้คือ K สำหรับน้ำดี ซึ่งบังเอิญไปตรงกับคำว่า “ความรัก” และ A ที่เป็น น้ำเสีย และตรงกับคำว่า “รักที่ไม่สมหวัง” ทำให้คนท้องถิ่นที่นี่ ที่เชื่อในโชคลางของความรัก จะนับจำนวน A และ K ที่เขาเดินผ่าน พวกเขาจึงต้องวางแผนการเดินทางให้แม่นยำ และแต่ละคนอาจจะวางแผนไม่เหมือนกันนั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าเดินผิดขึ้นมา วิธีแก้คือต้องตบหลังเบาๆ 3 ที

Turkey

20. ความเชื่อในประเทศ Turkey
มีความเชื่อว่า ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในยามค่ำคืน เพราะตอนกลางคืน หมากฝรั่งจะกลายเป็นเนื้อหนังของคนที่ตายไปแล้ว

21. ความเชื่อในประเทศ United States
ในรัฐ Vermont หลายๆ ฟาร์มในสมัยศตวรรษที่ 19 มีความเชื่อว่าจะต้องสร้าง ” witch windows” เพราะเชื่อว่า แม่มดจะไม่สามารถขี่ไม้กวาดผ่านหน้าต่างเอียงนี้ได้นั่นเอง

22. ความเชื่อในประเทศ Vietnam
อาหารหลายๆ ชนิด เด็กๆ จะห้ามกินเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคไม่ดีในการเรียนและการสอบ อาทิ กล้วย เพราะ กล้วยมัน “ลื่น” และคำว่า “ลื่น” ในภาษาเวียดนามนั้น ออกเสียงเหมือนกับ “ตก” เด็กๆ จึงกลัวสอบตก และเป็นความเชื่อโบราณนั่นเอง

Wales

23. ความเชื่อในประเทศ Wales
ใครที่ทำหมวกจากก้านฮาเซลและใบ พร้อมกับใส่มัน จะทำให้คุณสามารถขอพรได้ 1 ข้อ

24. ความเชื่อในประเทศ Yemen
ผู้หญิงท้องสามารถกำหนดเพศของลูกเธอในท้องได้ ด้วยการ “โยนงู” ที่ตายแล้วขึ้นฟ้า ถ้างูตกลงพื้นแล้วหงายท้อง ลูกที่ออกมาจะเป็นเด็กผู้หญิง และถ้ามันตกลงมาคว่ำลงกับพื้นเหมือนปกติ เด็กที่ออกมาจะเป็นเด็กผู้ชาย

Zimbabwe

25. ความเชื่อในประเทศ Zimbabwe
การเชื่อในเวทมนต์เป็นกันอย่างแพร่หลายมาก อาทิ สามีสามารถร่ายมนต์ใส่ภรรยาเพื่อป้องกันภรรยาจากการมีชู้ได้ และถ้ามีความสัมพันธ์นอกสมรสเกิดขึ้น ทั้งคู่ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป ซึ่งต่อมารู้จักกันในนาม “durawalling ” และหลายๆ คนบอกว่ามันเป็นการป้องกันการมีชู้ได้ดีมากๆ เลยทีเดียวล่ะ!

cr. Distractify, kiitdoo

ที่มา: teen.mthai.com/variety/82233